Pages

banner test

asiafan

banner

Saturday, September 22, 2012

Borang Permohonan MRSM Tingkatan 4 2013


Permohonan MRSM Tingkatan 4 2013 – Borang Permohonan Ke Maktab Rendah Sains Mara (MARA) boleh diisi secara Online mulai 1 Oktober 2012 hingga 19 Oktober 2012.
Syarat Kelayakan Masuk MRSM
 1. Mendapat sekurang-kurangnya 6A 2B (A dalam Matematik dan Sains) dan tiada gred C, D atau E bagi mata pelajaran teras dalam PMR tahun 2012.
 2. Mendapat markah yang tinggi dalam Ujian Kecenderungan Kemasukan ke MRSM (UKKM) 2012
Syarat Kelayakan Memohon MRSM
 1. Pelajar Bumiputera tingkatan tiga di Semenanjung Malaysia dan pelajar bukan Bumiputera (tingkatan tiga yang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan) di Semenanjung Malaysia.
 2. Pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI) Kementerian Pelajaran tidak dibenarkan memohon dan tidak akan ditawarkan ke MRSM.
 3. Pemohon hendaklah lulus Peperiksaan Percubaan PMR 2012 di Sekolah Menengah Kebangsaan dengan memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam subjek Matematik dan subjek Sains.

Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM (UKKM)
 1. Pemohon akan menduduki UKKM pada tarikh antara 26 hingga 30 Nov 2012.
 2. Tempat dan tarikh ujian akan dipilih oleh pemohon semasa mengisi borang permohonan secara online.
NOTA:
 • Keutamaan diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah
 • Hanya permohonan yang memenuhi syarat kelayakan sahaja akan dipertimbangkan.
 • Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.
 • Pemohon yang tidak menduduki UKKM tidak akan dipertimbangkan.
 • MRSM menawarkan jurusan Sains Tulen sebagai jurusan utama.

Permohonan MRSM Tingkatan 4 2013  
 1. Pemohon boleh mendapatkan kata laluan secara percuma di Pejabat MARA Negeri, Pejabat MARA Daerah atau Maktab Rendah Sains MARA mulai 1 hingga 19 Oktober 2012. Pemohon boleh mengisi borang permohonan secara online mulai tarikh tersebut di www.mara.gov.my.
 2. Sila bawa salinan kad pengenalan dan keputusan Peperiksaan Percubaan PMR 2012 yang disahkan benar serta angka giliran PMR 2012, semasa mendapatkan kata laluan.
 3. Pemohon mestilah mengisi semua maklumat yang diperlukan di dalam borang permohonan secara online dan memastikan borang tersebut dihantar secara online.
 4. Pemohon mestilah menghantar cetakan borang dan dokumen yang berkaitan ke alamat seperti di bawah:
(Permohonan Ke Tingkatan 4 Tahun 2013)
Pengarah,
Bahagian Pendidikan Menengah,
Tingkat 19, Ibu Pejabat MARA, Jalan Raja Laut, 50609 KUALA LUMPUR.

 1. Tarikh akhir permohonan secara online ialah pada 19 Oktober 2012.
 2. Tarikh akhir menghantar cetakan borang dan dokumen yang berkaitan ialah selewat-lewatnya pada 26 Oktober 2012.
 3. Pemohon boleh menyemak keputusan ke MRSM pada bulan Februari 2013. Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang jawapan sehingga 30 April 2013 permohonan anda dianggap tidak berjaya.

No comments:

Post a Comment